ORC för gasturbiner

Spillvärme från gasturbiner/dieselgeneratorer

Vid elproduktion med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner kan så mycket som 70% av energiinnehållet omvandlas till spillvärme och försvinna ut genom avgaser eller kylsystem. Genom att istället låta spillvärmen gå genom Againitys ORC-system kan energin nyttogöras och omvandlas till värdefull elektricitet.

Againitys ORC-system kopplat via en avgaspanna till en gasturbin samt till kylfläktar.