The magazine Bioenergi writes about ORC at heating plant

The magazine Bioenergi writes about ORC at heating plant

// This post is in Swedish //

Vi är mycket glada att Bioenergitidningen valt att skriva inte mindre än tre sidor om oss i senaste numret.  ORC-installationen vid värmeverket i Bräkne-Hoby har sedan december lockat närmare hundra nyfikna besökare. Vi skickar ett varmt tack till Bioenergitidningen hoppas att artikeln gör fler värmebolag och ägare av hetvattenpannor nyfikna på grön, lokal elproduktion!

Bioenergi 4/17

http://dp.hpublication.com/publication/4fb5feee/?p=27  Användare: Bioenergi, Lösenord: Pellets2018

https://bioenergitidningen.se/