ORC för industriell spillvärme

ORC för industriell spillvärme

Många industriella processer genererar överskottsvärme som inte sällan försvinner ut genom skorstenen. Tillverkning av pappersmassa, aluminium, cement, tegel, glas, kemikalier, te, öl och läskedrycker är exempel på processer som kan ge upphov till stora mängder värmeenergi.

Med Againitys ORC-system kan värmeenergin omvandlas till elektrisk energi medan du sänker din elräkning och dina effektavgifter och samtidigt gör en insats för ett mer hållbart energisystem.

Againitys ORC-system för el- och varmvattenproduktion från industriell spillvärme på kemikaliefabrik.