ORC för solenergi

ORC för solenergi

Solvärme och geotermisk värme

Även solvärme och geotermisk värme kan nyttjas som värmekälla i ORC-systemet. Genom att värma vatten/olja som sedan lagras i ackumulatortankar kan du spara energin och förse ORC-systemet med värme när behovet uppstår. Elproduktion dygnet runt – utan dyra batterier.

Againitys ORC-system kopplat till koncentrerade solpaneler, biobränslepanna och kylfläktar.