Energimyndigheten i nytt projekt med Againity

 

Againity har under flera års tid utvecklat en teknik för att omvandla lågvärdig värme till el. Tekniken påminner om den i vanliga ångkraftverk, men baseras på en så kallad Organisk Rankine-Cykel (ORC). Againity har lyckats skala ner tekniken med bibehållen kostnadseffektivitet, och är idag marknadsledande på ORC-system med en eleffekt under 400 kW. Tekniken gör det möjligt för mindre värmeverk att enkelt uppgraderas till elproducerande kraftvärmeverk.

 

Energimyndigheten har beviljat Againity AB ett projektstöd om 8,6 miljoner kronor. Företaget ska vidareutveckla och skala upp sin kundanpassade turbinlösning för omvandling av värme till el.

 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-turbinlosning-mojliggor-elproduktion-i-mindre-varmeanlaggningar/

 

 

Kom förbi Againity i Almedalen

Ses vi i Almedalen? Againity är på plats med båt i hamnen och bjuder gärna på fika och pratar lokalproducerad energi, kraftvärme och ORC-turbiner!

 

Örkelljunga investerar i ORC-turbin

 

Med en ORC-turbin från Norrköpingsbolaget Againity kommer biobränsle från lokala skogar att omvandlas till grön el på Örkelljunga Fjärrvärmeverk. Turbinens kapacitet på 250 kW el motsvarar snittbehovet hos 440 villor eller effekten från 18 000 m2 solceller, med den viktiga skillnaden att turbinen producerar som mest el på vintern när efterfrågan och spotpriset är som högst. Klimatbesparingen motsvarar över 1000 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel.

”Vi är glada dels för att kunna göra en ekonomiskt god affär, dels för de miljömässiga vinningarna och inte minst för att få vara med och leda utvecklingen framåt”, säger Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. ”Ägarna, styrelsen och företagsledningen står alla enade bakom investeringsbeslutet.”

Örkelljunga Fjärrvärmeverk har idag två flispannor på 7 respektive 3,5 MW som tillsammans producerar ca 35 GWh värme per år. ORC-turbinen kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjunde installation i Sverige.

”Vi är glada för att ha fått förtroendet att leverera en 250 kW ORC till Örkelljunga Fjärrvärmeverk”, säger David Frykerås, vd på Againity AB. ”Det är roligt att se att det är fler som går vidare med ORC-teknik efter att vi nu har ett antal maskiner i drift som visat på hög tillgänglighet och stabil produktion.”

 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB beställer en 250 kW ORC-turbin från Norrköpingsbolaget Againity AB. David Frykerås, VD på Againity, (t.v.) och Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, (t.h.) ser fram emot att öka andelen förnybar elproduktion i Sverige.

 

 

Rindi Syd och Solör Bioenergi beställer ORC till Hörby värmeverk

 

Rindi Syd AB som ingår i Solör Bioenergi-gruppen investerar i en ORC-turbin från Againity för att bli egenproducent av grön el vid värmeverket i Hörby. Med hjälp av ORC-turbinen kommer delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till el för lokal användning på värmeverket.

– Vi ser Againitys ORC-lösningar som ett spännande alternativ där mer traditionella ORC-leverantörer och ångturbiner inte passar in när anläggningarna redan finns och huvudsakligen är konstruerade för värmeleveranser, säger Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi. Vi förväntar oss ca 400 MWh elproduktion från anläggningen i Hörby vilket täcker det egna behovet samt ger oss en fin möjlighet att utvärdera teknikens möjligheter.

ORC-turbinen vid Hörbys värmeverk kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjätte installation i Sverige. Solör Bioenergi levererar idag fjärrvärme på 43 orter där Hörby blir det första värmeverket att installera ORC-turbin.

– Againity tackar för förtroende att få installera en ORC-turbin på Hörbys värmeverk och välkomnar att även privata aktörer fått upp ögonen för lokalproducerad el, säger David Frykerås, VD och grundare av Againity.

 

 

Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi, och David Frykerås, VD på Againity ska omvandla Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk med hjälp av Againitys ORC-turbin.

Againity nominerade till WWF:s utmärkelse Climate Solver 2018!

 

Världsnaturfonden har utsett Againity till ett av de bolag vars klimatnytta är bland den största inom den nordiska startup-kretsen just nu.

Syftet  med utmärkelsen Climate Solver 2018 är att uppmärksamma innovationer som kan göra stor klimatnytta i världen och samtidigt växa och ge exportintäkter och tillväxt. Mer info finns här.

Vi är stolta över den fina nomineringen och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för ett grönare energisystem!

 

WWF-climate-solver

Againity nu ISO 9001 och 14001 certifierade

Efter att ha godkänts i en slutlig revision den 2 mars så innehar Againity nu certifieringarna ISO 9001 och 14001! Ett viktigt steg mot vår vision om ständiga förbättringar och ett genomgående miljöansvar.

 

 

Bioenergitidningen skriver om ORC på värmeverk

Vi är mycket glada att Bioenergitidningen valt att skriva inte mindre än tre sidor om oss i senaste numret.  ORC-installationen vid värmeverket i Bräkne-Hoby har sedan december lockat närmare hundra nyfikna besökare. Vi skickar ett varmt tack till Bioenergitidningen hoppas att artikeln gör fler värmebolag och ägare av hetvattenpannor nyfikna på grön, lokal elproduktion!

 

Bioenergi 4/17

http://dp.hpublication.com/publication/4fb5feee/?p=27  Användare: Bioenergi, Lösenord: Pellets2018

https://bioenergitidningen.se/

ORC på avloppsreningsverk lyfts fram i NT

NORRKÖPING 05:00 | 2018-01-25

 

Againity och Norrköping Vatten och Avfall har tillsammans utvecklat ett nytt processteg som tar tillvara all biogas som blir över vid kommunens största avloppsreningsverk.

 

När avloppsvattnet renas bildas metangas som omvandlas till fordonsgas eller biogas, som den också kallas. Denna gas driver Norrköpings stadsbussar. Men eftersom reningsverket producerat mer gas än vad som har efterfrågats har man bokstavligt talat låtit en stor mängd gas gå upp i rök vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.

– Vi tyckte inte det här var bra så vi gjorde en utredning om hur man skulle kunna ta tillvara biogasen, säger Magnus Eliasson, driftingenjör Norrköping Vatten och Avfall. Med teknik från Norrköpingsföretaget Againity har vi installerat ytterligare ett steg i vår reningsprocess som tar till vara på energin i biogasen så nu syns inte längre någon jättelåga från våra skorstenar.

Slöseriet är över och Norrköping Vatten och Avfall har nu haft den nya anläggningen i drift i två månader. Det som tidigare var en restprodukt omvandlas nu till el och värme som används för att driva reningsverket.

Tekniken ligger i framkant för innovativa lösningar inom vatten- och energibranschen och anläggningen, snyggt inkapslad i en container, har väckt stort intresse. Norrköping Vatten och Avfall och leverantören David Frykerås har redan haft ett 30-tal studiebesök vid anläggningen under hösten och vintern.

– Både offentliga och privata aktörer har varit här och tittat, säger David Frykerås, VD Againity. De som rest längst för att se anläggningen är nog en delegation som kom hela vägen från Colombia.

 

Ulla Ericsson, NT. http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/har-blir-avloppsvattnet-till-bussbransle-om4974909.aspx

 

Bild: Ulla Ericsson | Metangas. Ett nytt processteg gör att Norrköping Vatten och Avfall kan ta tillvara all biogas.

 

Bild: Ulla Ericsson | Miljösmart. Den överblivna biogasen kan nu värma reningsverket. Driftingenjör Magnus Eliasson visar det nya processteget.